Services

Waar mogen wij bij helpen?

Wij werken alleen met professionals met een rugzak vol ervaring. Doordat we werkzaam zijn in de hele bouwkolom, van initiatieffase tot en met uitvoering en beheer, kunnen we heel snel schakelen en de zaken van alle kanten benaderen.
BIM & informatie management
Het werken met BIM modellen levert grote voordelen op in de Aannemerij. De eerste resultaten zijn het borgen van consistent en afgestemde ontwerpen en de daarbij behorende output zoals tekeningen. Ook het clashen, calculeren en inzetten van BIM op de bouwplaats leid direct tot prestatie verbeteringen. Verbeteringen op projecten en in de algemene bedrijfsvoering. Het werken met BIM is een verandering voor de hele organisatie, de transitie naar digitaal werken en de mogelijkheid om eerder in het proces mee te kunnen denken met de beste technische oplossingen voor het project. Verandering vraagt een heldere visie, een plan en een planning. Maar ook de juiste middelen en competenties. Om te helpen deze verandering soepel door de organisatie te leiden hebben wij een pakket ontwikkeld van een half jaar.
Read more
Project informatie managment
Hoe groter een project, hoe meer behoefte aan informatie management. Het is essentieel om te kunnen beschikken over de actuele informatie. Deze informatie moet betrouwbaar zijn en afgestemd met alle verschillende disciplines in het hele project.Door BIM modellen te gebruiken en dit te combineren met slimme document management oplossingen, de juiste controle software en gestructureerde werkmethoden kunnen wij helpen projecten te organiseren, regisseren en gestructureerd uit te voeren.
Read more
Trainingen
Een bekend gezegde is "oefening baart kunst". En natuurlijk zijn clichés waar. Het is noodzakelijk om nieuwe begrippen, methode, tools te trainen zodat ze later succesvol ingezet kunnen worden op projecten en in organisaties.Onze aanpak heeft altijd een sterke hands-on doelstelling. Wij willen helpen om het geleerde morgen al in te kunnen zetten. Al onze trainingen bevatten een deel theorie, een aantal leidende principes en meer dan voldoende voorbeelden en anekdotes uit de praktijk. Omdat wij vinden dat ICT dienend moet zijn aan de processen bieden inzicht in een breed scala van mogelijke software tools. Op deze manier kan er een keuze worden gemaakt welke tool het beste aansluit bij de eigen organisatie
Read more

Ieder bouwwerk vraagt om een professionle regie op de projectinfomatie!

neem contact op